top of page

דברים שצריך לדעת על הסכם הקצאת מניות

הסכם הקצאת המניות קובע את התנאים וההגבלות של הקצאת המניות בחברה, לרבות ההצהרות הדרושות למשקיעים בדבר מצב החברה וההצהרות הדרושות לחברה בדבר יכולת המשקיעים, והוא עשוי לכלול, בין היתר, את הנושאים המרכזיים הבאים:


1.      מספר המניות שיוקצו לצד השני.

2.      מחיר רכישה: המחיר למניה או התמורה הכוללת עבור המניות שהוקצו.

3.      תנאי תשלום: לרבות אופן התשלום, התנאים לביצוע התשלום והמועד לביצועם.

4.      תנאים מתלים: התנאים שיש למלא על מנת שההסכם, ובכלל זה הקצאת המניות, יכנס לתוקף, לרבות אישורים רגולטורים, אישורי בעלי מניות, אישורי דירקטוריון, ביצוע גילוי נאות (Due Diligence), שינוי תקנון ועוד.

5.      מצגים ואחריות: המצגים והאחריות שניתנו על ידי שני הצדדים או מי מהם לגבי העסקה.

6.      זכויות וחובות: הזכויות והחובות של הצדדים המעורבים בעסקה, כגון, הגבלה על העברה עתידית של המניות שהוקצו, הגבלה על מכירת מניות בחברה, זכויות וטו, זכויות לדיבידנדים, זכויות בבחירת הנהלה, זכויות במקרה של מכירת החברה או הנפקה ראשונית לציבור (IPO), הגנות נגד דילול מניות, תנאי מימון, הלוואות והשקעות וכיוצב'.

7.      סעיפי השלמת העסקה (Closing) – התנאים והפעולות שיש לנקוט לשם ביצוע הקצאת המניות.


הסכם הקצאת מניות המנוסח היטב עוזר למנוע אי הבנות ומחלוקות בין הצדדים המעורבים ויש בו לספק מסגרת ברורה להקצאת המניות בחברה ולסייע בהגנה על האינטרסים של החברה ושל המשקיעים כאחד.


יצוין כי לא בכל מקרה של הקצאת מניות בחברה יש צורך בהסכם והדבר תלוי בנסיבות הספציפיות של הקצאת המניות ובכלל זה במצב החברה, ההסכמים החלים עליה ותנאי ההקצאה.

57 צפיות2 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

8 טיפים לבחירת מגשר טוב להסכם הגירושין שלך

גירושים הוא ללא ספק אחד החוויות המאתגרות ביותר בחיים. בתוך סערת הרגשות, ניווט במורכבות המשפטית של הליכי גירושין עשוי להיראות כמשימה בלתי אפשרית ובמקרים רבים מדובר גם בהליך יקר מאוד. משכך אין זה מפתיע

היתרונות בהליך הגישור

גישור הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים שבו צד שלישי ניטרלי, המגשר, מאפשר תקשורת ומשא ומתן בין הצדדים כדי לעזור להם להגיע להסכמה הדדית מקובלת. ישנם מספר יתרונות לשימוש בשיטת הגישור ליישוב סכסוכים: 1.

בית המשפט קבע בפסק דין עקרוני כי אין מקום להגיש תביעה כנגד קבלן/יזם לפני שהבנייה מסתיימת

בפסק דין אשר ניתן ביום 17.8.2020 על ידי בית המשפט בחיפה התקבלה עמדת משרדנו ונקבע העיקרון לפיו אין מקום להגיש תביעה כנגד קבלן/יזם לפני שהבנייה הסתיימה. משכך, התביעה כנגד לקוחת המשרד - חברה קבלנית מוכרת

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Jan 16
Rated 5 out of 5 stars.

Like

Guest
Jan 01
Rated 5 out of 5 stars.

תודה


Like
bottom of page