פיצוי מופחת כאשר לא קיים כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת הביטוח

העליון קבע לראשונה - במקרה שפוליסת הביטוח (מקיף או צד ג׳) לא מכסה נהג בשל גילו, לא ישלל הכיסוי הביטוחי אלא יינתן פיצוי מופחת, אלא אם כן הוכחה כוונת מרמה מצד המבוטח.

פסיקה זו מצטרפת לפסיקה קודמת של בית המשפט המרחיבה את אחריותן של חברות הביטוח מעבר לקבוע בפוליסות הביטוח.

בכל מקרה, ההערכה היא כי יתקיים דיון נוסף בהרכב שופטים מורחב.

#פוליסתביטוח #תאונה

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.