Return On Investment

מכירים את רוי?

רוי הוא למעשה חישוב פשוט ויעיל הבודק את התשואה על ההשקעה או החזר השקעה (ROI - Return On Investment).

זהו מדד ביצועים המשמש להערכת היעילות של השקעה ספציפית או כדי להשוות את היעילות של מספר השקעות שונות. ROI מנסה למדוד באופן ישיר את כמות התשואה על השקעה מסוימת, יחסית לעלות של אותה השקעה.

כדי לחשב את ROI יש לחלק את התשואה על ההשקעה בעלות ההשקעה כאשר התוצאה באה לידי ביטוי כאחוז או יחס.

המשוואה לחישוב ROI היא:

ערך נוכחי של ההשקעה פחות סכום ההשקעה לחלק בסכום ההשקעה.

כדי לבצע השוואה נכונה בין מספר תשואות של השקעות שונות אשר התקבלו בתקופות זמן שונות יש לבצע חלוקה של התוצאה כך שתהיה התאמה בתקופת ההשקעות של כל אחד מהמדדים.

החזר ההשקעה יכול לשמש מדד ראשוני של רווחיות ההשקעה. אם ROI הוא חיובי נטו, ההשקעה כנראה כדאית. אבל אם קיימות הזדמנויות אחרות עם ROIs גבוהים יותר זה יכול לעזור למשקיעים לבחור את האפשרויות הטובות ביותר עבורם. באופן זה, המשקיעים צריכים להימנע מ-ROI שלילי שכן יש בו לרמז על הפסד נטו.

#רוי #השקעה #תאגידים #חברות

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.