למי שייכים פיצוי נזקין מסוג פגיעה בהשתכרות של פושט רגל

פיצוי נזק מסוג פגיעה בהשתכרות שנגרם לאדם פושט רגל יועבר מעתה לנאמן ולנושיו - כך נקבע בימים אלה בבית המשפט העליון.

פסק דין זה משנה את הלכת ידידיה שהייתה בתוקף ב-50 השנים האחרונות.

בהתאם לפסק הדין החדש הזכות להגיש תביעה בגין עוולה אשר גרמה נזק לכושר השתכרותו של פושט רגל (ולזכות בפירותיה) - מוקנית לנאמן או תמומש בידיו.

אף אם התביעה בגין נזקי גוף הוגשה כולה על-ידי הניזוק פושט הרגל, הנאמן יהא זכאי לקבל את רכיב הפיצוי שניתן עבור הפגיעה בכושר ההשתכרות של פושט הרגל הניזוק לעבר ולעתיד.

במקרה כזה, מתוך כלל הפיצוי שיינתן לניזוק, רכיבי הפיצוי בגין "זכויותיו האישיות" של פושט הרגל, אשר אינן מהוות "נכס", ייוותרו בידיו ולא ייכנסו לקופת הכינוס, ובכלל זה - רכיבי פיצוי עבור נזק בלתי ממוני, פגיעה באוטונומיה, עזרת צד ג' והוצאות רפואיות בעבר ובעתיד.

#פשיטתרגל #פשוטרגל #נזיקין #פגיעהבהתשכרות

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.