חישוב ימי מחלה להורים שילדם חולה

קר וגשום והילדים חולים...

כאשר הורה נאלץ להעדר בשל מחלה של ילדו, הרי שההורה זכאי לזקוף את ימי היעדרותו מהעבודה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.

באופן זה, במידה ולהורה נותרו ימי מחלה, הרי שהוא יהיה זכאי לקבל מחצית מדמי מחלה בגין הימים השני והשלישי ובגין היום הרביעי ואילך הוא יהיה זכאי לדמי מחלה מלאים (כידוע, בגין היום הראשון לא קמה זכאות לימי מחלה אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם אישי או קיבוצי החל על העובד).

במקרים רבים שני ההורים חולקים את זמנם בשמירה על הילד החולה. בעבר דמי המחלה היו מחושבים לכל הורה בנפרד וכך במקרה בו שני ההורים ניצלו כל אחד בנפרד יום מחלה אחד הרי שלא היו זכאים ההורים (התא המשפחתי) לדמי מחלה בכלל וכך הלאה בהתאם לזכאותם האישית של שני ההורים, כל אחד באופן נפרד.

אולם, החוק שונה בשנת 2016 וכיום הזכאות לדמי מחלה מחושבת ומשולמת בהתאם לימי המחלה של הילד, כלומר בדוגמא שלנו, כששני ההורים ניצלו כל אחד מהם יום מחלה אחד הרי שההורה השני שניצל את יום המחלה השני של הילד יהיה זכאי למחצית מדמי המחלה כקבוע עבור היום השני וכך הלאה.

והעיקר הבריאות.

#ימימחלה #ילדחולה

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.