משמעות חתימת עובד על כתב ויתור זכויות

לפעמים כאשר אדם מתפטר או מפוטר מעבודתו, המעסיק דורש לחתום על כתב ויתור זכויות כתנאי לתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד.

הרבה עובדים חושבים כי מאחר והזכויות הסוציאליות שלהם הן זכויות קוגנטיות (שלא ניתן להתנות עליהן) הקבועות בחוקי מגן הרי שלא תהיה משמעות לחתימתם על כתב הויתור.

ובכן, בעוד שאין תוקף לכתב ויתור זכויות שנחתם במהלך תקופת ההעסקה, הרי שבסיום תקופת ההעסקה החתימה מקבלת תוקף משפטי שמחייבת את העובד, שכן מערכת היחסים בין הצדדים חדלה מלהיות מערכת יחסים של תלות (כפי שקיים בין עובד למעביד) ומתקיימת חזקה על החותם כי בשלב זה אין חשש להמשך העסקתו.

#כתבויתור #עובד #מעביד #יחסיעובדמעביד #זכויותקוגנטיות

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.