החוק החדש להגבלת המזומן

בעוד מספר ימים, ב-1.1.2019, עתיד להיכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן.

בין האיסורים החדשים בחוק ניתן למצוא את האיסור לשלם במזומן בגין עסקה עם עוסק שסכומה עולה על 11,000 ₪ וכן בגין עסקה שלא עם עוסק (כגון עסקה למכירת רכב, עסקה למכירת דירה וכו') שסכומה עולה על 50,000 ₪, למעט סכום המהווה 10% מסכום העסקה ולא יותר מ-11,000 ₪ או 50,000 ₪ לפי העניין.

אגב, לגבי תייר האיסור לשלם במזומן בגין עסקה עם עוסק הוגבל לעסקה שסכומה עולה על 55,000 ₪.

שימו לב כי שכר עבודה, מתנה, תרומה והלוואה מהוות גם הן עסקה, אולם ביחס למתנה נקבעה התקרה על סכום של 50,000 ₪ ואילו ביחס לשכר עבודה, תרומה והלוואה נקבעה התקרה על סכום של 11,000 ₪ כאשר האיסור לשלם במזומן שכר עבודה העולה על 11,000 ₪ החל מהשקל הראשון.

חשוב לשים לב כי מחיר העסקה מחושב כמחיר הכולל, גם כאשר התמורה משולמת בתשלומים. אולם, בעסקה למתן שירות שמעצם טבעה הנה מתמשכת (ללא התחייבות מראש) והתשלום הוא על בסיס חודשי, רבעוני, חצי שנתי וכו', כמו גם תשלום שכירות, כל תשלום יחשב כעסקה נפרדת.

החוק אינו חל בשלב זה על "עסקאות" בין בני משפחה, לרבות אדם הסמוך על שולחנו, (שאינן מהוות תשלום עבור שכר עבודה) והוא גם אינו חל על הלוואות הניתנות על ידי גוף פיננסי מפוקח.

איסורים נוספים אותם ניתן למצוא בחוק מתייחסים לשיקים אשר ביחס אליהם נעלה פרסום נוסף בימים הקרובים.

#מזומן #הגבלתמזומן

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.