הבעלות בכספים בחשבון בנק משותף

אם יש לך חשבון בנק משותף עם אדם אחר לא בטוח שהכספים שיש בו שייכים לך.

אם חשבון הבנק נפתח מלכתחילה במשותף על ידי שני השותפים או יותר, החזקה היא שהכספים בחשבון הם בבעלות המשותפת של כל השותפים, אלא אם הוכח ההיפך. אם חשבון הבנק נפתח על ידי פלוני, שמפקיד בו מכספיו, ומצרף את אלמוני רק בשלב מאוחר יותר, החזקה היא משמדובר בכספים שהיו בשלב הראשון בבעלותו הבלעדית של השותף הראשון, וכדי שמחציתם תעבור לשותף המצטרף ללא תמורה מצידו, יש להוכיח קיומה של מתנה על פי חוק המתנה, התשכ"ח-1968. כלל זה מוחרג בכל הנוגע לבעל ואישה, ביניהם קיימת בדרך כלל – בשני סוגי החשבונות שתוארו לעיל – חזקה שהבעלות הופכת למשותפת מרגע ההצטרפות.

#חשבוןבנקמשותף #בעלותבכספים

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.