מה זה אקוויטי?

אקוויטי הוא מונח חשבונאי אשר מייצג את שווי הנכס פחות סכום ההתחייבויות על אותו נכס. כלומר, ההון העצמי.

מניות בחברה הן אקוויטי מאחר והן מייצגות בעלות בחברה. באופן זה, כל נייר ערך המייצג בעלות בחברה מהווה אקוויטי אשר שוויו תלוי בשווי החברה האמיתי (כלל הנכסים בתוספת העודפים או ההפסדים בניכוי ההתחייבויות).

דוגמאות:

במאזן של חברה אקוויטי של הבעלים יהיה סכום הכספים שניתנו על ידי הבעלים בתוספת העודפים (או הפסדים).

גם בשוק הנדל״ן האקוויטי של בעל נכס יהיה ההפרש שבין שווי השוק של הנכס לבין סכום החוב הקיים על הנכס (כגון משכנתא).

אקוויטי זה הנו למעשה ערך הנכס האמיתי של בעל הנכס.

באותו אופן כשעסק מתפרק (״פושט רגל״) אזי האקוויטי שלו הוא סכום הכסף שנותר לאחר מכירת נכסיו והחזר כל חובותיו לספקים השונים.

מכאן ברור כי אקוויטי יכול להיות גם שלילי.

האקוויטי, ההון העצמי, הוא חשוב שכן הוא מייצג את הערך האמיתי של הנכס בו אדם מחזיק

#אקוויטי

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.