סעיפי תמורה בהסכמי מכר

ניסוח סעיף התמורה בהסכמי מכר הנו חשוב ביותר.

עליו להבטיח מחד את תשלום מלוא התמורה למוכר ומאידך את העברת הזכויות בנכס על שם הרוכש כשהן ללא כל הגבלה.

לכן כדאי לקבוע, בין יתר הדברים, כי התשלום האחרון יבוצע במעמד מסירת החזקה בנכס לרוכש ומסירת המסמכים הנדרשים לרישום הזכויות בנכס על שם הרוכש. סכום זה צריך להיות בהתאם לסכום המקסימלי הצפוי לתשלום מיסי המוכר (תוך הנחה שלא חלים פטורים) ולא פחות מ-10% מסכום התמורה הכולל.

באופן זה יש גם לדאוג לא לבצע תשלומים לאחר ביצוע התשלום הראשון (שיעמוד בין 10% ל-15% מסכום התמורה הכולל) בטרם נרשמה הגבלה על הנכס לטובת הרוכש והעסקה, כנדרש.

#הסכםמכר #תמורה

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.