אי חסינות מפני הליכים פלילים בעבירות הלבנת הון במסגרת הליך גילוי מרצון של רשות המסים

בהתאם לפרסום הרשות לאיסור הלבנת ומימון טרור מיום 26.7.2015 בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הכרוכים בהליך גילוי מרצון של רשות המסים הובהר כי הליך הגילוי מרצון, אשר מקנה בתנאים מסוימים חסינות פלילית מפני עבירות מס למי שיחשוף את נכסיו בתמורה לתשלום מס אזרחי, אינו מקנה חסינות פלילית מפני עבירות הלבנת הון.


בהתאם למסמך שפורסם על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון, על הגופים הפיננסים עדיין מוטלת החובה לפעול בהתאם למשטר איסור הלבנת הון, לרבות זיהוי מקבל השירות, זיהוי הנהנה בחשבון, בירור אודות מקור הכספים ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במקרים המתאימים.


בנוסף, הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה דגלים אדומים אשר יש בהם לסייע בזיהוי והערכת פעולות הקשורות להלבנת הון, ביניהם: כאשר הסכום אינו פרופורציונלי למצב הפיננסי, ההון או העיסוק של הלקוח; שימוש במבנים משפטים מורכבים; חוסר התאמה בין המידע שניתן במסגרת הליך הכרת הלקוח לבין המידע שסופק במסגרת הגילוי מרצון; אי יכולת לספק מסמכים מתאימים או מידע הולם המסביר את מטרת הפעולה ומקור הכספים; הפקדת מזומן בהקשר של הליך גילוי מרצון, גילוי סימני דאגה או התעניינות מיוחדת בנוגע לדרישות דיווח וחשיפה מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 והצווים שהוצאו מכוחו; ועוד.


פרסום זה שיצא מידי הרשות לאיסור הלבנת הון מתבסס על מסמך שפרסם ארגון ה-FATA המוביל את המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור מחודש אוקטובר 2012, אשר מפרט את העקרונות שעל מדינות ליישם כדי לוודא שאין בהליך גילוי מרצון כדי לפגוע באפקטיביות של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור.*** כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או מנהל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

#גיאחדי #מסהכנסה #חדי #נוהלגילוימרצון

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.