תביעות חוב לעובדי עמותות בפירוק

עובדי עמותות בהליכי פירוק יוכלו להגיש מהיום תביעות חוב לגמלה ישירות אל המוסד לביטוח לאומי בהגשה מקוונת, באופן דומה לעובדים של תאגידים המצויים בהליכי חדלות פירעון, זאת על אף אי תחולת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

שירות זה מייעל את מיצוי זכויות העובדים (מייתר בדיקה כפולה של תביעות עובדי העמותות), מביא לחסכון כספי לעובדים (אשר לא יידרשו לשלם סכום כסף עבור בדיקת תביעות חובם) ומקצר את הזמן לקבלת גמלת פירוק המשולמת על חשבון חובות העמותה כלפיהם.

#פירוק #עמותה #פשיטתרגל #עובד

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.