הסכם קונסיגנציה

מספר מילים על הסכם קונסיגנציה – שיטת מכר מותנה בה יצרן מעביר סחורה למוכר כדי שזה ימכור אותה עבורו ויעביר את התמורה ליצרן בכפוף ולאחר מכירת הסחורה ללקוחות המוכר. בקונסיגנציה המוכר אינו רוכש את הסחורה מהיצרן והיצרן אינו מאבד את בעלותו בסחורה. נושא שימור הבעלות נבחן בבתי המשפט בעיקר שעה שמבקשים לעקל את הסחורה הנמצאת במקום עסקו של המוכר או כאשר מתעוררות בעיות מיסוי ו/או נערכת ביקורת מס. על כן ישנה חשיבות להתנהגות הצדדים בעסקה ולסעיפי ההסכם כך שישקפו באופן מהותי את שימור הבעלות לצד המעביר. כך, למשל, יש לקבוע תנאי שימור בעלות מפורשים בהסכם, לבצע הפרדה של הסחורה במקום עסקו של המוכר ובספרים, לאפשר מעקב שוטף של היצרן על הסחורה שהועברה ועוד.

#הסכם #קונסיגנציה

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.