top of page

הגבלות על השימוש בשיקים הקבועות בחוק לצמצום השימוש במזומן

הפעם נבקש להתייחס להגבלות על השימוש בשיקים הקבועות בחוק לצמצום השימוש במזומן.

החוק החדש אוסר לתת או לקבל תשלום באמצעות "שיק פתוח" – כלומר שיק ללא ציון שם המקבל כנפרע או כנסב, לפי העניין - עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה עם עוסק.

כך, בענייניים אלה וביחס למי שאינו עוסק, אוסר החוק לתת או לקבל תשלום ב"שיק פתוח" בסכום העולה על 5,000 ₪.

איסור נוסף מתייחס לאפשרות להסב שיק או לקבלו כנסב בלי ששמו ומספר זהותו של המסב מצויים בשיק, אולם איסור זה לא יחול על תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי המקבל שיק לשם פירעונו כמקבל התשלום.

שימו לב כי בנוסף לאיסורים לעיל, בהתאם לחוק לא יפרע תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי שיק שמתקיימות לגביו אחת או יותר מההגבלות להלן:

1. שם הנפרע אינו נקוב בשיק.

2. ביחס לשיק מוסב שסכומו עולה על 10,000 ₪:

2.1. לא נקובים בשיק השמות של המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

2.2. השיק הוסב יותר מפעם אחת, בשים לב לחריגים הקבועים בחוק.

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

8 טיפים לבחירת מגשר טוב להסכם הגירושין שלך

גירושים הוא ללא ספק אחד החוויות המאתגרות ביותר בחיים. בתוך סערת הרגשות, ניווט במורכבות המשפטית של הליכי גירושין עשוי להיראות כמשימה בלתי אפשרית ובמקרים רבים מדובר גם בהליך יקר מאוד. משכך אין זה מפתיע

היתרונות בהליך הגישור

גישור הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים שבו צד שלישי ניטרלי, המגשר, מאפשר תקשורת ומשא ומתן בין הצדדים כדי לעזור להם להגיע להסכמה הדדית מקובלת. ישנם מספר יתרונות לשימוש בשיטת הגישור ליישוב סכסוכים: 1.

דברים שצריך לדעת על הסכם הקצאת מניות

הסכם הקצאת המניות קובע את התנאים וההגבלות של הקצאת המניות בחברה, לרבות ההצהרות הדרושות למשקיעים בדבר מצב החברה וההצהרות הדרושות לחברה בדבר יכולת המשקיעים, והוא עשוי לכלול, בין היתר, את הנושאים המרכזיי

bottom of page