top of page

מימוש אופציות באקזיט או בהנפקה יחויב במס מלא

מימוש אופציות באקזיט או בהנפקה יחויב במס מלא, כך נקבע לאחרונה על ידי רשות המסים.

מדובר בשיעור מס של עד 50% לעומת 25% מס רווחי הון.

על פי החוזר החדש שפרסמה הרשות (18/2018), כאשר עובדים מקבלים אופציות שמימושן מתאפשר רק בעת אקזיט או הנפקה בבורסה, יראו את הרווחים כרווחים פירותיים, שממוסים בשיעור מס של עד 50% (מס הכנסה רגיל בשיעור של עד 47% ולעתים גם מס יסף של 3%),לעומת 25% מס רווחי הון.

בישראל רוב מימושי האופציות הן תלויות זמן או כפופות לביצועים של העובד, החברה או המניה והרווחים מהן הם רווח הוני הממוסה עדיין בשיעור מס של 25%.

בהתאם לחוזר ניתנים לחברות 180 ימים לשנות את תנאי ההבשלה של האופציות שניתנו לעובדים, כך שאלו לא יהיו תלויות באקזיט או בהנפקה אלא בזמן או בהישג כלשהו של העובד, החברה או המניות ובמקרים אלו דירקטוריון החברה יידרש לקבוע מראש את תנאי ההבשלה באופן מדיד (Vesting Conditions) (שינוי בשווי החברה הנגזר ממחיר המניה, עמידה ביעדי ביצוע בתקופה מוגדרת מראש כגון גידול בהכנסות או ברווחים, או השלמת תקופת עבודה מוגדרת) וייראו במועד החלטת הדירקטוריון כמועד ההקצאה לכל דבר ועניין.

החוזר של רשות המסים פורסם בהמשך לחוזר אחר אשר פורסם לפני מספר שבועות בנושא האופציות לפיו, עובדים שעשו רילוקשן נדרשים לשלם מס מלא על הרווחים שנצברו מהאופציות בתקופה בה שהו בחו"ל, זאת לאחר שנמצא כי עובדים רבים לא שילמו מס כלל, לא בישראל ולא בחו"ל.

12 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

8 טיפים לבחירת מגשר טוב להסכם הגירושין שלך

גירושים הוא ללא ספק אחד החוויות המאתגרות ביותר בחיים. בתוך סערת הרגשות, ניווט במורכבות המשפטית של הליכי גירושין עשוי להיראות כמשימה בלתי אפשרית ובמקרים רבים מדובר גם בהליך יקר מאוד. משכך אין זה מפתיע

היתרונות בהליך הגישור

גישור הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים שבו צד שלישי ניטרלי, המגשר, מאפשר תקשורת ומשא ומתן בין הצדדים כדי לעזור להם להגיע להסכמה הדדית מקובלת. ישנם מספר יתרונות לשימוש בשיטת הגישור ליישוב סכסוכים: 1.

דברים שצריך לדעת על הסכם הקצאת מניות

הסכם הקצאת המניות קובע את התנאים וההגבלות של הקצאת המניות בחברה, לרבות ההצהרות הדרושות למשקיעים בדבר מצב החברה וההצהרות הדרושות לחברה בדבר יכולת המשקיעים, והוא עשוי לכלול, בין היתר, את הנושאים המרכזיי

bottom of page