nir hadi

שותף ומייסד עורך דין ונוטריון חבר לשכת עורכי הדין בישראל החל משנת 2003. בוגר הפקולטה למשפטים במכללה למנהל (LL.B). חבר בועדת יחסים בינלאומיים - ספרד ופורטוגל של לשכת עורכי הדין בישראל. בשנים 2003 - 2007 היה חבר בועדת החקיקה בענייני קנין, מקרקעין וחוזים של לשכת עורכי הדין בישראל. בשנים 2000 - 2002 היה חבר במערכת כתב העת "המשפט" הביטאון המשפטי של המכללה למנהל. ניר דובר עברית ואנגלית. דואר אלקטרוני: nir@hadilaw.co.il

Go to link